• banner
  • Baner2

Kingston Upon Hull 13 °C
  17.09.2014 Wetter Ostsee

Kursy walut NBP


«
NBP
2014-09-16
USD
3.2419
-0.32%
EUR
4.1970
-0.14%
GBP
5.2423
-0.87%
NBP
2014-09-15
USD
3.2522
0.17%
EUR
4.2028
0.17%
GBP
5.2882
0.31%
NBP
2014-09-12
USD
3.2468
0.10%
EUR
4.1957
0.05%
GBP
5.2720
0.14%

 

                                 System edukacyjny w Wielkiej Brytanii

 

Cztery stopnie edukacji:

1. Primary school – szkoła podstawowa
2. Secondary school – szkoła średnia
3. Further education – dalsza edukacja: six form, college
4. Higher education – wyższa edukacja: uniwersytet

 

Ile trwa obowiązek szkolny?

Obowiązek szkolny w UK trwa 11 lat i obejmuje szkołę podstawową i średnią.

Kiedy dzieci zaczynają i kończą edukację?

Dzieci powinny zacząć chodzić do szkoły w pierwszym semestrze przypadającym po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca, jednak w praktyce często zaczynają naukę wcześniej. Muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca w roku, w którym kończą 16 lat.

Szkoła podstawowa i średnia:

 

  • Większość uczniów kończy primary school w wieku 11 lat i kontynuuje naukę w secondary school.

  • Zazwyczaj szkoły nie wymagają zdawania egzaminów wstępnych.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Angielskie szkoly podstawowe są bardzo przyjazne dzieciom. Poniżej zostanie przedstawionych kilka najważniejszych faktów dotyczących pierwszego etapu edukacji.

 

Dzieci uczeszczaja do szkoły podstawowej (Primary School) w wieku 4-11 lat. Ważne jest, aby rodzice 4-latków zaaplikowali o miejsce w szkole do połowy stycznia – można to zrobić online(http://www.hullcc.gov.uk/portal/page?_pageid=221,184404&_dad=portal&_schema=PORTAL) lub pobrać formularz w bezpośrednio w wybranej szkole.

 

 

Klasa zerowa (Foundation Stage)

Zerówka to etap przygotowujący dzieci do nauki w dalszych klasach. Zajęcia są ciekawe i różnorodne, nauka odbywa się najczęściej przez zabawę. Wprowadzana jest nauka literek i głosek (phonics), czytania krótkich wyrazów, a także formowania liter i liczenia.

 

Key Stage 1 (Year 1, 2, 3) – klasy 1-3

W klasie zwykle jest około 30 uczniów, jest jeden nauczyciel prowadzący (który uczy większości przedmiotów) oraz asystent nauczyciela. Postępy w nauce monitorowane są na bieżąco, oceny pod koniec roku przedstawia się w sposób opisowy. Dzieci podczas wykonywania zadań dzielone są na grupy, które są zróżnicowane i dopasowane do ich poziomu. Grupy te nie są stałe, nauczyciel może przesunąć dzieci do słabszej lub lepszej grupy kiedy uzna to za stosowne.  W semestrze letnim odbywają się egzaminy z angielskiego i matematyki przeprowadzone w sposób bezstresowy.

 

Key Stage 2 (Year 4, 5, 6) – klasy 4-6

W klasach tych nauczanie jest nadal zróżnicowane i ciekawe, a dzieci są motywowane do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Na tym etapie ustalane są tzw. sety  czyli poziomy nauczania. Dzieci pod koniec roku rozwiązują testy sprawdzające ich wiedzę.

 

Obecność obowiązkowa

W angielskich szkołach dużą wagę przywiązuje się do liczby opuszczonych zajęć. Lista obecności sprawdzana jest dwukrotnie – rano i po obiedzie. Jeśli dziecko ma mniej niż 95% obecności, zostaje wysłany do rodziców list. W ciągu roku dziecko może opuścić do 10 dni (włączając w to dni, podczas których chorowało). Jeśli chcemy zabrać dziecko do Polski w czasie trwania roku szkolnego to należy napisać list do dyrekcji.

 

Wywiadówki (Parents’ Evening)

Zazwyczaj wywiadówki przeprowadza się dwa razy w roku i trwają one krótko - około 10 minut. Są to indywidualne spotkania z nauczycielem prowadzącym, podczas których przedstawiane są informcje o poziomie osiągnięć dziecka,planowanych kolejnych etapach nauczania. Rodzic może również zapoznać się z zeszytami i folderami dziecka zawierającymi jego prace.

 

Godziny otwarcia

Zazwyczaj zajęcia odbywają się od godziny 9 do 15, około godziny 12 jest przerwa obiadowa, podczas której można dziecko zabrać do domu. W niektórych szkołach dzieci mogą przyjść wcześniej i zjeść śniadanie lub się pobawić (breakfast club).

Większość szkół oferuje również zajęcia pozaszkolne (out of school club) – np. zajęcia sportowe, próby śpiewu, kluby poezji, itp.

 

Praca domowa

Uczniowie dostają zróżnicowaną pracę domową, zależenie od zdolności i

poziomu który osiagnęli. Zazwyczaj uczniowie mają zadawane mniej niż w szkołach w Polsce. Oczekuje sie również od dzieci że bedą czytac na głos rodzicom/opiekunom około 20 minut dziennie.SZKOŁA ŚREDNIA

 

Co to jest GCSE?

General Certificate of Secondary Education (GCSE) level –egzamin zdawany z wielu przedmiotów pod koniec szkoły średniej, który umożliwia kontynuowanie nauki w six formie, collegu lub podjęcie pracy.

GCSE jest porównywalny do egzaminu gimnazjalnego w Polsce.

Oceny z GCSE:

A* - celujący

A – bardzo dobry

B – dobry

C - dostateczny

D - dopuszczający

E- dopuszczający

F- dopuszczający

G- dopuszczający

U – brak klasyfikacji

Oceny od A* - C pozwalają na kontynuowanie nauki w six form college przez 2 lub 3 lata, po którym uczniowie aplikują zazwyczaj na studia.

Co zrobić jeśli dziecko zdało egzaminy GCSE poniżej oceny C?

Nawet jeśli dziecko nie otrzymało oceny C z niektórych przedmiotów to nadal może ubiegać się o przyjęcie do six formu lub do collegu ponieważ niektóre z tych uczelni pozwalają swoim uczniom podchodzić jeszcze raz do egzaminów GCSE podczas pierwszego roku nauki.

Czy muszę płacić za naukę mojego dziecka w six formie lub collegu?

Dla młodych ludzi w wieku 16-18 lat nauka jest bezpłatna.

Egzaminy

 


  • 15-16 lat - General Certificate of Secondary Education (GCSE), zdawany z wielu przedmiotów na zakończenie secondary school. Oceny od A* (najwyższa) do G (najniższa).

  • 18 lat - General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-level) oraz Advanced Supplementary (AS), zdawane na zakończenie szkoły średniej (porównywalne do polskiej matury).

Szkoła dla dzieci z zagranicy.

Wszystkie dzieci w wieku od 5 do 16 lat, których rodzice legalnie mieszkają na terenie UK, mają prawo chodzić do szkół państwowych. Dzieci obywateli Unii Europejskiej mają takie same prawo do edukacji jak dzieci brytyjskie.

Pamiętać należy, żeby odpowiednio wcześnie zapisać dziecko do szkoły, czasami bowiem trudno jest znaleźć wolne miejsce w placówce edukacyjnej w pobliżu miejsca zamieszkania.

Egzaminy GCSE oraz A-levels z języka polskiego:

Oprócz obowiązkowych egzaminów GCSE oraz A-levels polscy uczniowie mogą zdawać egzamin z języka polskiego jako języka obcego – co w przyszłości może dać im dodatkowe punkty podczas aplikowania na studia. Bardzo pomocna do przygotowania do egzaminu GCSE oraz A-levels z języka polskiego jest polska szkoła. W Hull Polska Szkoła im. Ireny Sendlerowej znajduje się w Bricknell Primary School, HU5 4ET, Hull. Więcej informacji na ten temat na www.eduhull.pl

za: http://www.polska-anglia.co.uk/system_edukacyjny_w_wielkiej_brytanii.htm

http://www.empp.co.uk/index.php?id=sys-edu-03

Więcej informacji na temat edukacji w UK:
www.teachernet.gov.uk
www.dfes.gov.uk


System oceniania – szkołaśrednia

System oceniania w UK tylko na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany, w rzeczywistości jednak bardzo łatwo można przeliczyć sobie angielskie oceny na polskie.

7

6

5

4

3

2

1

Im wyższy numer tym lepsza ocena – uczniowie szkoły średniej powinni starać się uzyskać level 5 oraz wyżej.

 

A

B

C

A, B oraz C oznaczają jak silna jest dana ocean np.

5 A = 5+

5 B = 5

5 C= 5-

 

Sety

Bardzo często zdarzasię, że polscy uczniowie (ze względu na słabą znajomość języka angielskiego) trafiają do najniższych setów, w których poziom nauczania jest dosyć niski. Stąd bierze się przekonanie wśród Polaków, że poziom nauczania w angielskich szkołach jest dosyć niski – co nie zawsze jest zgodne z prawdą.

W szkołach średnich uczniowie danego rocznika są podzieleni na grupy ze względu na wyniki, które uzyskali w latach wcześniejszych z egzaminów.

 

Set 1 – najlepszagrupa

Set 2 – bardzo dobra

Set 3 – dobra

Set 4 – dostateczna

Sety 5,6,7 – dopuszczające

 

Liczba miejsc w każdym secie (klasie) jest ograniczona więc bardzo ciężko jest dostać się do wyższego setu. Jednakże jeśli uczeń opuści się w nauce w ciągu danego roku szkolnego – zostanie przeniesiony do niższego setu (a na jego miejsce zostanie przeniesiony uczeń z niższego setu, który poprawił się w nauce w danym roku szkolnym).

Egzaminy końcowe – tylko uczniowie z setów 1-3 mogą zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym i mają szansę uzyskać ocenę A* (celujący).

Uczniowie z setu 4 oraz niższych mogą zdawać tylko egzaminy na poziomie podstawowym, z których najwyższa ocena do uzyskania to C (dostateczny).

 

Parent day/wywiadówka

W szkołach średnich zazwyczaj jest tylko jedna wywiadówka w ciągu roku szkolnego, która ma miejsce na przełomie stycznia i lutego.

Rodzice otrzymują list z godziną, na ktorą powinni się stawić w danymdniu do szkoły. Zazwyczaj należy podpisać taki list i oddać go do szkoły aby potwierdzić, że przyjdzie się na wywiadówkę. Jeśli nie mówią Państwo po angielsku to można poprosić o tłumacza – trzeba napisać na formularzu, że potrzebujecie tłumacza (np. Could I have a translator, please?). Większość szkół w Hull zatrudnia polskich pracowników (np. teaching assistants – asystentów nauczycieli), którzy zazwyczaj pomagają w tłumaczeniach podczas spotkań w szkole.

Nauczyciel ma zazwyczaj około 15 minut dla rodzica i omawia postępy dziecka w ciąg uroku, dlatego warto zapoznaćsię z systemem oceniania w UK any wiedzieć o czym mówi nauczyciel:

Level – poziom: 7 – najwyższy do 1 – najniższy

 

Effort – wkład/wysiłek podczas lekcji:

A – bardzo pilny uczeń,

B – uczeń robi co należy ale mógłby pracować lepiej podczas lekcji,

C – brak zaangażowania podczas lekcji

 

Homework – zadania domowe:

6 – bardzodobrze

5 – dobrze

4 – słabo: brak zadań domowych, zadania oddawane po terminie albo niestaranne,

3,2,1 – bardzo słabo: nie odrabia zadań domowych

 

"Żeby świat był lepszy, konieczna jest miłość do każdego człowieka.  I tolerancja, bez względu na rasę, religię i narodowość"  - Irena Sendlerowa

Facebook